Verwerking persoonsgegevens


Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken

daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en

persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven

door gebruik van cookies.Wanneer u

contact met Equestrian Influencer wil opnemen middels het contactformulier (of

op andere wijze), vraagt Equestrian Influencer u om uw persoonsgegevens te

verstekken. Equestrian Influencer kan de volgende persoonsgegevens verwerken :·       

  • Uw foto’s
  • Uw e-mailadres       
  • Uw telefoonnummer       
  • Uw adres gegevens       
  • Uw voor- en achternaam       
  • Uw IP-adres·      


Privacy-en cookieverklaring


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt

door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring

informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en

website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Equestrian

Influencer. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Equestrian

Influencer gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In

deze privacyverklaring legt Equestrian Influencer uit welke persoonsgegevens Equestrian

Influencer gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken

van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en

geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.


Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals

met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw

website gebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of

die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde

doel gebruikt.


De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de

volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met u in contact te kunnen komen;
  • levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.


Portretrecht

Equestrian Influencer mag foto’s waar U kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming

gebruiken op onder andere de website en social media. Deze toestemming vraagt Equestrian

Influencer na de fotoreportage. Voor publicaties ed. zal Equestrian Influencer

U ook altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor paarden en

honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Equestrian Influencer gebruikt

worden, ook voor commerciële doeleinden.


Cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van

cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden

geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van

bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en

websitegebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te

accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te

weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter

mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet

correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Deze website is gemaakt via Brizzy. Brizzy slaat uw IP-Adres op en verzameld data voor de

bezoekersaantallen, welke pagina’s veel bezocht worden, via welke website U op

de website van Equestrian Influencer gelijkend bent naar www.equestrianinfluencer.nl,

ed. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.


Beveiliging en bewaartermijnen

Equestrian Influencer neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.

Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke

afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons

bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de

verwerking en in functie van onze relatie tot u.


Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als

betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op

inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten

uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het

contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met

privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd

te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken,

zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Equestrian

Influencer verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.


Wanneer via de website van www.equestrianinfluencer.nl ,

wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van

toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Equestrian

Influencer.


Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven,

bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij

aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk

proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.


Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van

stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes

worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit

wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op

een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en

de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de

verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv.

Facebook, instagram). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig

kunnen wijzigen.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze

site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden

tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig

deze privacyverklaring te raadplegen.


— EQUESTRIAN INFLUENCER–

© 2020 by Equestrian Influencer Paardenfotografie – Alle rechten voorbehouden

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring

KVK 74461141 | BTW NL002239517B50

nl_NLDutch
Scroll naar top